Close

Freskós Gelence - A Kárpát-haza távoli, délkeleti határán, a magyarsággal szoros egységben élő székely népcsoport karéjában, őrszemként áll egy csodás, freskókkal ékített Árpád-kori templom.

Jel folyóirat internetes felületén kollégánk Fülöp Zsuzsanna tollából, egy páratlan cikk jelent meg.

Udvarhelyi Olivér: Freskós Gelence. Felső-Háromszék Árpád-kori Szent Imre-temploma. 

A gelencei Árpád-kori templomról joggal mondhatjuk, hogy a Kárpát-haza legkeletibb szegletének egyik igazgyöngyszeme, amelyet az itt nagy hittel élő közösség óvott, a történelem viharai dacára a jó Isten akaratából megtarthatott és megvigyázott, mert tudta, hogyha odavész a hit, elvész és elporlad a templom, szétszéled a nép, s bevégeztetik. Hogy ne így történjen, ekképpen imádkozunk: Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt. Érdemeiért és közbenjáró imájára, őrizz meg minket minden rossztól, és vezess a boldog örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. Magamhoz öleltem több mint ezer esztendős műveltségünk, kultúránk nagyszerű, sok-sok munkával, nagy hittel és tudással, ügyszeretettel, nemzetünk iránti hűséggel összegyűjtött  lenyomatát, annak is egy kis szeletkéjének könyvbe álmodott és megvalósított édes gyümölcsét,  amelyet kóstolgatok, és mindenkinek örömmel ajánlok.

Haszmann Pál
Írja meg véleményét
Hozzászólások
Létrehozva: 2019.02.18. 13:26
1
Létrehozva: 2019.02.18. 13:32
1
Létrehozva: 2019.02.18. 13:32
1
Létrehozva: 2019.02.18. 13:32
1
Létrehozva: 2019.02.18. 13:32
1