Close
erdélyi magyar író, katolikus pap, újságíró

Egy székely faluban született, és egy spanyol kolostorban halt meg. Nyírő József (1889. július 18., Székelyzsombor – 1953. október 16., Madrid), erdélyi magyar író, katolikus pap, újságíró. Műveiben, főként az erdélyi magyarság problémáival foglalkozott. Szókimondó, az akkori politikai helyzettel szembeforduló magatartása miatt menekülnie kellett Romániából, majd Magyarországról is. Művei publikálását és bármilyen nyilvánosságra hozatalát a román kommunista rendszer betiltotta. Nyírő Józsefet akárcsak Wass Albertet a román kultúrpolitika magyar háborús bűnösöknek ""nevezte ki"". Tanulmányait a székelyudvarhelyi katolikus gimnáziumban kezdte, majd a gyulafehérvári papnevelő intézetben és a bécsi Pazmaneumban tanult. 1912-ben Nagyszebenben pappá szentelték, itt oktaott hittant egésszen 1915-ig amikor a Kolozs megyei Kide község plébánosa lett. 1919-ben, amikor Erdély a magyar állami keretből a román állami keretbe került, kilépett az egyházi rendből és megnösült. A papi rendből való kilépése után, a római katolikus egyház kiközösítette. Először Kidében malmot bérelt, ezzel tartotta fenn magát és családját, majd az elkövetkező tíz évben a kolozsvári Keleti Újság-nál újságiróként dolgozott. 1924-ben Jézusfaragó ember címmel megjelennek legkorábbi novellái, ami népszerüséget hozott neki, mint Erdélyben, mint Magyarországon.1931-ben visszavonult gazdálkodni a Nagyküküllő megyei Alsórákos községbe, ahol örökölt nyolc hold földet, de az újságírást is folytatta. 1941-ben erdélyi képviselőként Budapestre költözött ahol a Magyar Erő című háborús, képes hetilapot szerkesztette. A Szálasi-puccs után nyugatra menekült. 1945-ben Németországba menekült, közben Amerikában is járt, dolgozott, majd 1950-ben Madridba költözött, ahol ismét katolikus pap majd szerzetes lett. 1952-ben a clevelandi Kossuth Lajos Könyvkiadó alapító elnöke. Művei * Jézusfaragó ember (novellák) * Isten igájában (regény) * A sibói bölény (regény) * Kopjafák (novellák) * Székelyek (novellák) * Az én népem (regény) * Uz Bence (regény) * Havasok könyve (novellák) * Júlia szép leány (szinpadi ballada) * Mádéfalvi veszedelem (regény) * Néma küzdelem (regény)

Nézet
Rendezés alapja
Megjelenítés oldalanként

Nyirő József: Arénába űzve

Borítóterv: Kissík Grafikai Stúdió
Oldalszám: 525 p.
Borító: keménytábla, védőborítóval
ISBN: 978 963 662 050 9
Kiadás éve: 2007
3500 Ft
2800 Ft

 
Hírlevél
Email: