Close
O.Sch.P.

Teológus, író, piarista szerzetes, tanár. Berettyóújfaluban született 1932. december 16-án. 1955-ben szerzett diplomát az ELTE BTK magyar szakán, 1959-ben pedig a budapesti Hittudományi Akadémián fejezte be tanulmányait. 1955-ben lépett be a piarista rendbe. 1959-ben tett örökfogadalmat, majd ugyanebben az évben Egerben pappá szentelték. 1960-tól 1965-ig a kecskeméti, 1965 és 2003 között a budapesti piarista gimnáziumban a hittan, illetve a magyar nyelv és irodalom tanára. A rendszerváltozás után a gödi és a váci piarista iskolák-ban szintén óraadó tanár. A rendi hittudományi főiskolán évtizedekig, majd a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a biblikus tárgyak tanára. 1985 és 1995 között a piarista rend magyarországi tartományfőnöke. 1996-tól esztétikát tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 1993 és 1997 között az Országos Köznevelési Tanács tagja. 1995-től a Pilinszky János Társaság elnöke. 1998 és 2003 között a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. igazgatósági tagja. Elismerései: Toldy-díj (1990), Apáczai Csere János-díj (1992), Déry Tibor-jutalom (1992), Szacsvay Imre-díj (1993), Márton Áron-emlékérem (1994), Eötvös József-díj (1999), Trefort Ágoston-díj (2000), Széchenyi-díj (2001), Prima-díj (2003). Kötetben megjelent főbb művei Jelenits István összegyűjtött írásai (Életműsorozat, Új Ember Kiadó, Bp.): Kinyilatkoztatás és emberi szó, 1999 Az ének varázsa, 2000 Küldetésben, 2000 Élet és evangélium, 2001 Betű és Lélek, 2001 Katolikus dogmatika és erkölcstan. Katolikus Középiskolai Főhatóság, 1983 Katolikus erkölcstan. Budapest, 1984-től több kiadás. Bevezetés az irodalomba (Beney Zsuzsával). Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994 Szerkesztésében megjelent jelentősebb munkák Sík Sándor összegyűjtött versei. Szent István Társulat, 1976 Pilinszky János: Szög és olaj. Vigilia, 1982 Pilinszky János: A mélypont ünnepélye. 1–2. Szépirodalmi, 1984 Pilinszky János: Összegyűjtött versei. Szépirodalmi, 1987; Századvég, 1992, 1994 Jelentősebb fordításai Kempis Tamás: Krisztus követése. Ecclesia, 1978 és 1996 között több kiadásban. Paul Claudel: Kolumbusz Kristóf könyve; Jeanne d'Arc a máglyán. In: Paul Claudel művei. Szent István Társulat, 1982 A katolikus iskola. Magyar Piarista Rendtartomány, 1990 Simone Weil: Jegyzetfüzet I-II. (Bárdos Lászlóval). Új Mandátum, é. n.

Hírlevél
Email: