Close

(1942) Gyengeáramú villamosmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem, 1967), egyetemi doktori diploma általános nyelvészetből (Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1971), a nyelvtudományok kandidátusa (1982, a disszertáció témája: vizuális szövegelmélet); egyetemi tanár (1982-től különböző intézményekben: a Magyar Iparművészeti Főiskolán, a Janus Pannonius Tudományegyetemen, illetőleg jogutódjában, a Pécsi Tudományegyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetemen, illetőleg jogutódjában a Corvinus Egyetemen); a JPTE BTK dékánja 1992-től 1996-ig, 1996-tól ugyanott a kommunikációs doktori program vezetője, 1996-tól az Országos Rádió és Televízió Testület Panasz Bizottságának tagja, egy időben a Természet Világa című folyóirat szerkesztője, alapító főszerkesztője a Janus című folyóiratnak és 1991-től 1999-ig a Vigilia című folyóirat egyik szerkesztője, 1998-2004 között két cikluson keresztül a Magyar Pax Romana katolikus értelmiségi szervezet elnöke. Négy gyermeke van: Attila (1966), Endre (1969), Eszter (1991) és Anna (1993). Kutatói érdeklődése a kommunikációelmélet logikai és szemiotikai vonatkozásaira terjed ki, illetőleg a vizuális kommunikációra. Szerkesztője többek között, A jel tudománya (Szépe Györggyel, Gondolat, 1975), a Kommunikáció I-II. (Közgazdasági, 1977-78, második bővített és javított kiadás: General Press, 2003), a Társadalmi kommunikáció (Béres Istvánnal, Osiris, 1999), a Sokarcú kép (Magvető, 1975, a második.módosított kiadás alcíme: Válogatott tanulmányok a képek logikájáról, Typotex, 2003) című gyűjteményeknek. Honlap: www.ozseb.horanyi.hu

Nézet
Rendezés alapja
Megjelenítés oldalanként

És a golyó gurul... - Horányi Özséb

Borítóterv: Kissík
Oldalszám: 120 p.
Borító: papírkötés 100 x 165 mm
ISBN: 978-963-964-299-7
Kiadás éve: 2006
Sorozat: Miért hiszek? 35. kötet
1500 Ft
500 Ft

 
Hírlevél
Email: