Close
német evangélikus lelkész, teológus

Dietrich Bonhoeffer 1906. február 4-én született Breslauban (ma Wroclaw), egy nyolcgyermekes család hatodik gyermekeként. Apja, Karl Bonhoeffer híres berlini neurológus volt. Dietrich 1923-ban kezdte meg teológiai tanulmányait Tübingenben, a stúdiumot Berlinben és New Yorkban folytatta. 1927-ben doktorált, Sanctorum communio (A szentek közössége) témában. Segédlelkészi idejét Barcelonában töltötte. Habilitációs dolgozatának címe: Akt und Sein (Cselekedet és lét). 1931-ben Berlinbe került, ahol egyetemi lelkészként és ökumenikus ifjúsági titkárként szolgált. 1933-ban Londonba utazott. Két esztendeig volt lelkipásztor az angol fõvárosban. Ez alatt az idõ alatt ökumenikus egyházi kapcsolatok kiépítésén fáradozott. 1935-ben tért vissza hazájába, és elfogadta a felkérést, hogy Finkenwaldban a nemzetiszocialista ideológiát ellenzõ Hitvalló Egyház illegális igehirdetõi szemináriumának a vezetõje legyen. Az itt folyó munkát a Gestapo 1940-ben már másodszor tiltotta be, Bonhoeffert pedig eltiltotta a tanítástól, az igehirdetéstõl és a publikálástól. Szerencsére a tilalom ellenére is papírra vetette gondolatait. 1937-ben született meg a A szentek közössége, 1938-ban pedig a Követés címû munkája. Bonhoeffer sógorán, Hans von Dohnányin keresztül kapcsolódott be az ellenállási mozgalomba, emiatt 1943-ban börtönbe került. Innen számos levelet írt szüleinek, barátainak és menyasszonyának, Maria von Wedermeyernek. E feljegyzéseket barátja, Eberhard Bethge gyûjtötte össze; németül 1951-ben, magyarul 1999-ben adták ki Börtönlevelek címmel. Heinrich Himmler, az SS fõparancsnoka személyesen adott parancsot Bonhoeffer akasztására, melyet április 9-én hajnalban a flossenbürgi koncentrációs táborban hajtottak végre.

Hírlevél
Email: