Close

Ez a könyv bibliakutatással és keresztény hitvédelemmel foglalkozik. Bemutatja a Szentírást, annak keletkezését, sugalmazottsgát és történelmi hitelességét, a keresztény hit alapjait, a teológia és a tudomány kapcsolatát, az Isten létének bizonyíthatóságát, valamint a kereszténység és az evolúció bajos összeegyeztethetőségét. A szerző minden témakörben le meri írni radikálisan katolikus keresztény véleményét, akár az uralkodó teológiai nézetekkel szemben is; mindezt úgy, hogy írása nem válik szélsőségessé és a katolikus hiten belül marad. A katolikus hit új, de egyben hagyományos bemutatása, és a hitnek modern világunkra vetítése egyedivé teszi az alkotást. Azok számára is közérthető, akik kevéssé járatosak a teológiában. A szerző célja, hogy írása hatására gondolkodjanak el az olvasók az élet értelmén, a kinyilatkoztatott igazságon és az Istenbe vetett hiten. Hozzá akar segíteni mindenkit ahhoz, hogy elmélyítse ismeretét abban, miszerint Isten a szeretet. Ugyanis napjainkban kevesen törődnek azzal az értékrenddel, amely az üdvösséghez és a boldogsághoz szükséges.

Hírlevél
Email: