Close
Hírlevél
Email:

Búcsúzó szavak...

2016. április 27.


______________________                           ______________________


______________________                           ______________________


A Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsora is megemlékezett Bedő Györgyről. Az adást a Magyar Rádió Hangtárában lehet meghallgatni. Az összeállítás  2016. május 1-én hangzott el  06:14 perckor.

______________________                           ______________________

Czigány György: BEDŐ GYURKA EMLÉKÉRE  


                                        Ellobbanni kész a gyertyám.
                                        Kötéltánc: láng a lét alsó
                                        pincéinek huzatjában.
                                        Falon nyüzsgő bölcs árnyaim!
                                        Nem légiriadó űzte
                                        föld alá a tudat fényét:
                                        működik még kémiája,
                                        nézi mind, mi láthatatlan,
                                        filmjébe ég a veszendő
                                        s a holtakat feltámasztja.
                                        A homályban arca van még,
                                        mosolyával megvigasztal. 

                Az el nem múló szeretettel:

Erika és Gyuri


______________________                           ______________________


Külföldről visszatérve fogadott a szomorú hír Gyuri bácsi távoztáról.
Köszönettel tartozom neki, nemcsak könyveim kiadása miatt, hanem azért is, ami a beszélgetéseinkből kirajzolódott: erős jelleme, 
embersége,  magyarság-tudata  idős korában is lelkesítően hatott. 
Együtt érzek családja, munkatársai és barátai fájdalmával, amit talán - aligha véletlenül felidézve - csak Robert Schumann Éden és a Péri című oratorikus művének  mennyei kicsengése enyhíthet: a bebocsáttatás hite... 


Juhász Előd

______________________                           ______________________


Fáradhatatlanul Kedveseink, Bedőgyuribátyám Csapatából!

Döbrentey Ildikó nénje nevében is együttműködni kész szeretettel imádkozunk a Szerkesztőség helytállásáért.

Ha fáradnátok, lessetek föl az APÁLY utca lombjai között az ÉGRE; ott lógázza lábát Édesapám mellett egy bárányfelhőn Gyuribá,  derűsen biztató, óvó tekintetével vigyázza a KAIROSZ CSALÁDJÁT:

Péter bátyó, önképző társaslény
a Leventék közül

______________________                           ____________________________________________                           ______________________

DRÁGA GYURI BÁCSI!

Köszönünk mindent, amit értünk és a MAGYAR KULTÚRÁÉRT TETTÉL.

Nyugodjál Békében.

Petrás Mária

______________________                           ______________________


Árvák lettünk.

Gyuri bácsi emberismerete-szeretete, érték választó igényessége nagyon fog hiányozni.

Szívemben őrzöm figyelmét és szeretetét.

Nyugodjon békében.

Császár Angéla


______________________                           ______________________


Őszintén megrendültem.

Munkájával, szelídségével tűnt ki.

Április 24. Szent György napja… Gyuri bácsi Szent György nap hajnalán eltávozott közülünk, de emléke velünk marad.

Nyugodjék békében

Az Örök Világosság fényeskedjék Neki!

Hargitay András


______________________                           ______________________


Apály utca… Ide húzódott vissza Gyurka bácsi a kronosz dagálya elől, de a kellő alkalmas időre, a khairoszra sosem várt, mindig benne élt, a semmiből teremtett könyvet, sorozatot, olyan témákkal, melyek betömték a hajókon a lyukakat és lékeket. Csöppnyi irodája, egy talpalatnyi föld, elég volt a jó baráti szóra, a tervekre, a holnapra. Az Apály utcából kievezni a nyílt vizekre, beh gyönyörű (volt)!

Megváltott időben élt, ettől volt erős ez a szelíd ember. Gyurka bácsi, a te „magyar örökséged” kötelez, folytatjuk!

Vértesaljai László jezsuita, Vatikáni Rádió


______________________                           ______________________


Bedő György halálára.

Itt hagyott bennünket a Nemzet Napszámosa, aki megtartó hittel, erővel, munkával és önzetlen segítséggel szolgálta, ébresztette honfitársainkat.

Maradandót alkotott. Emlékét őrzöm.

Isten adjon néki örökös békét.

Tisztelettel

Jelenczki István.


______________________                           ______________________


Mély megrendüléssel olvastam a szomorú hírt.

Tegnap, György napon gondoltam Rá. Akkor még nem tudtam... Eszembe jutott az is, hogy Für Lajos hat könyvét adta ki Bedő György. És most arra is gondolok, hogy férjem mennyire tisztelte és szerette őt.

Őszinte tisztelettel és szeretettel gondolok rá.

Sajnálattal küldöm együttérző, gyászotokban osztozó levelemet a családnak, a munkatársainak.

Biró Friderika

______________________                           ______________________


Szomorú szívvel hallottam a hírt, Bedő György itt hagyott bennünket. Halála pótolhatatlan veszteséget jelent a magyar kulturális életben, különösen a könyvkiadásban. Ez úton szeretném kifejezni őszinte részvételemet a családnak és a Kiadó valamennyi munkatársának.

Tisztelettel:

Csóti György

______________________                           ______________________


Őszinte, tiszta szívvel szeretném részvétemet és együttérzésemet kifejezni Önnek és a Családnak.

Gyuri bátyám nem csak a Családjáért, de a Kairosz Könyvkiadóért, nagy művéért, barátaiért és Magyarországért, Nemzetünk megmaradásáért élete utolsó pillanatáig töretlen hittel és akarattal, elhivatottan dolgozott.

Sok-sok, Őt szerető, tisztelője szívében hiány marad, de emlékét megőrizzük, mert színes egyénisége, kedvessége, mások gondjainak megértése, igaz Baráttá tette. Hálát adok a Mindenhatónak, hogy a hosszú évek alatt barátjának tekintett.

Nagyszerű embert veszítettünk el Benne, nyugodjék békében!

Csapó Etele


______________________                           ______________________


Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással ˗ a szentmisében ilyen módokat említünk a közösségi gyónáskor. Mea culpa, Gyurka, hogy halogattam a meglátogatásodat. Szívem mélyéből bánom. Egyetlen mentségem van: a remény. Mélyen hittem benne, hogy kijössz Te még abból a kórházi ágyból, s újra jókat beszélgethetünk, ha máshol nem, hát az Apály utcai barlangodban, mint annyiszor tettük. Emlegetve olyan kairoszokat, mint például amikor a hetvenes évek elején ˗ eufemisztikusan instruktorként, igazából egyszerű terjesztési előadókként ˗ sztrájkot szerveztünk a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalatnál a visszáru általunk értékesnek ítélt köteteinek a bezúzástól való megmentése érdekében. Vagy azokat a varsói pillanatokat, amikor 1979 júniusában megjelentél nálam, a Lengyelországba elcsángált magyarnál, hogy másfél millió hívő társunkkal együtt rendüljünk meg a Szentatya szavain a pápai szentmisén ˗ „Így kiáltok én, a lengyel föld fia, én, II. János Pál pápa, így kiáltok veletek együtt: Szálljon le ránk a Te lelked! Szálljon le ránk a Te lelked! És újítsa meg a földet! Ezt a Földet! ˗ és aztán Tar Karcsi barátomnál ott üljünk órák hosszat a magnó mellett, s fordítsuk Neked homíliáit, miket sistergő tollal jegyzeteltél, paposan kiírt gyöngybetűiddel… Vajon megvannak-e még azok a papírlapok?

A „kairosz” ógörög kifejezés, ami megfelelő, helyes, alkalmas pillanatot jelent. Az ógörögök szóhasználatukban megkülönböztették az események egymás utáni történésének leírására szolgáló „folyó” időt, amit Kronosznak (Χρόνος) hívtak, és az események közötti azon meghatározatlan időpillanatot, amikor valami különleges történik, s amit kairosznak neveznek. Míg a kronosz pusztán egy mennyiség, addig a kairoszt egyfajta minőségnek tekinthetjük.

Ne tiltakozz, Gyurka, Te valóban maga voltál a minőség, méghozzá nem mindennapi. Köszönöm a Gondviselésnek, hogy ismerhettelek. Hosszan betegeskedtél, sokat szenvedtél, méltósággal viselted. És, talán jutalom gyanánt, az Úr megengedte, hogy megválaszd a Hozzá való megtérés alkalmas pillanatát, egy utolsó evilági kairoszt. Múlt vasárnap, Szent György napjának hajnalán érkezett el.

Isten nyugosztaljon, drága Barátom!

Ölellek,

Szalai Attila

______________________                           ______________________

Megdöbbenten hallottam most a hírt, hogy Gyuri bátyám is „mennyei közbenjárónk” lett, ahová nekünk még el kell jutnunk...

Szeretném megkérni Önöket, mint egykori nagy vásárlójuk ( 80 % ), hogy Gyuri bátyám temetéséről és requiemjéről értesítsenek.

Bár amputációm miatt négy lábú lettem, de szeretnék ott lenni a búcsúztatásán.

Marad tisztelettel:

Geszler Ödön

______________________                           ______________________

 

Most olvastam az MTI-ben Bedő Gyuri halálhírét.

Nagyon sajnálom, sokat dolgoztunk együtt, amikor a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének propaganda osztályát vezettem, meg később is, amikor különféle könyvkiadóknál dolgoztam.

Nagyon jól megértettük egymást azután is, hogy kiderült, különbözik a világlátásunk.

Régóta nem találkoztunk, de most nagyon megrendített, hogy elment.

Őszinte részvétem és együttérzésem a családnak

 Köszönettel és tisztelettel

Kelen Károly

______________________                           ______________________

Most olvasom, hogy elhunyt Gyuri bácsi. Fogadjátok részvétemet! Remek kiadói koncepciót teremtett meg, saját arculattal, és ennek köszönhetően a Kairosz több könyvvel, könyvsorozattal kiemelkedett a könyvkiadói piacon. Nyilván sokat hagyott Rátok szellemiekben.

Tereza Worowska


______________________                           ______________________


Olvasva a szomorú hírt, Bedő György haláláról, szeretném részvétemet nyilvánítani a Kairosz munkatársainak.
sok erőt kívánva
szeretettel küldöm üdvözletem

Sass Sylvia


______________________                           ______________________


Olvastam a szomorú hírt Gyuri Bácsi haláláról. Mélységesen együtt érzek veletek, de az igazság, hogy a bánat mellett a remény van bennem. Gyuri Bácsi teljes életet élt, mások szellemi és lelki felemelkedésén munkálkodott könyvkiadói tevékenysége –  kulturális evangelizációja során –, rengeteg embernek adott valódi – krisztusi – reményt a könyveivel, tökéletesen illenek rá Szent Pál sorai: "A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár már rám az igazságosság koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró..."

Egész életemben hálás leszek neki, hogy két könyvemet is kiadott, és rengeteg kötetéről írhattam.

Biztos vagyok benne, hogy az Úr nem csak magához szólította, hanem magához is ölelte, szélesre tárva előtte országa kapuját.

Szeretettel:

Bodnár Dániel

______________________                           ______________________


Fájó szívvel értesültünk Páter Szabó Ferenctől Bedő György úr haláláról.

Felelősségteljes kiadói mivolta, emberséges magatartása mélyen beleírta szívünkbe nevét és az egész Kairosz Kiadóét.

Szentmisében és imáinkban emlékezünk meg közösségileg Bedő úrról. Kérjük Istentől, hogy Bedő úr eszméjét továbbra is az ő  szándéka szerint, és sikeresen vigye tovább a Kairosz.

Őszinte részvétünkkel állunk mellettetek, sok erőt és kegyelmet kívánunk a folytatáshoz.

Őszinte együttérzéssel

a Szociális Missziótársulat nővérei

______________________                           ______________________MINDENEKELŐTT FOGADJÁK ŐSZINTE RÉSZVÉTEMET Bedő György elhunyta miatt.

Igaz ember, kiváló irodalomértő "könyvész" tért vissza Teremtőjéhez!

Örök emléket, szeretteinek mielőbbi vigasztalást kérve!

Megbecsüléssel:

Utry Attila Jevgenij

magyar ortodox író Miskolc-Ragozinka


______________________                           ______________________


Félve kopogtattam be 2009 őszén Gyuri bácsihoz, befogadna-e engem is a Miért hiszek? és a Magyarnak lenni… szerzői közé.  Azóta nyolc interjúkötetemet adta ki, én pedig munkám közben nagyszerű beszélgetőpartnerekkel, hitükről, magyarságukról markánsan, hitelesen tanúságot tevő emberekkel találkozhattam…

Tudtam, hogy Gyurka bátyám hosszabb ideje betegeskedik, tudtam, hogy sokat szenved. De megpróbáltatásait félre téve élt, tette a dolgát, hogy olyan könyveket adjon az olvasók kezébe, melyek segítségével megőrizhetjük keresztény értékrendünket, és segít embernek maradni egy olyan világban, amelyben a megosztottság, a már annyi keserűséget, és megaláztatást  okozott.  Apály utcai irodája  tele van az általa kiadott könyvekkel:  útjelző fény valamennyi, hogy el ne tévedjünk. Gyuri bátyám! Elégedett lehetsz életműveddel, amely nagy hagyaték nekünk!

Nyugodjál békében…

Spangel Péter

______________________                           ______________________

A szó legszorosabb értelmében alkotó hazafiság példaképévé magasodott. Udvarra nyílóan nappal is homályos, piciny irodácskájából építette fel azt a birodalmat, amely a szellem magyar vagy magyar nyelven is hozzáférhető világába új színt, nélküle a miénkké aligha váló tartalmakat hozott. S egy ma különösen terjedő kórtól eltérően ez nem mások pénzéből épített önvár, hanem saját elszánásának, verejtékének terméke volt.

Örülök, hogy MAGYAR ÖRÖKSÉG lett. Amivel nem őt becsültük meg, hanem példájában az alapító eszmét.

Utóbb kiderült, ifjúkorom intellektuális izgalma — KÜHNELT-LEDDIHN ERIK Jezsuiták, nyárspolgárok, bolsevikik történelemfilozófiai mélységű regénye, aminek többünktől olvasottságát a MAGYAR ÖRÖKSÉG CSONKA FERENCe elleni „szigorúan titkos” „összeesküvési” vádirat („Fekete Hollók”, 1961) az én nevemmel is inkriminálta — a jó évtizeddel idősebb Gyurka bátyámnak úgyszintén meghatározó élménye volt. Szelíd rábeszélésre hajlott rá, hogy újra megjelentesse; ezért szereztem néki példányt, s elláttam a szerzőre vonatkozó gazdag irodalommal. Bizonyára maga is sajnálja, hogy felemás — mert retorikában erős, ám hatékonyságban halovány — mai állapotainkban erre már nem lehetett ereje.

Varga Csaba 

(MTA JTI / PPKE JÁK)
Hagyjon egy hozzászólást
Hozzászólások
Létrehozva: 2019.02.18. 13:13
Mr.
1
Létrehozva: 2019.02.18. 13:13
Mr.
1
Létrehozva: 2019.02.18. 13:27
Mr.
1
Létrehozva: 2019.02.18. 13:27
Mr.
1
Létrehozva: 2019.02.18. 13:27
Mr.
1