Close
Hírlevél
Email:

Kép Cicero - A legfőbb jóról és rosszról

Cicero - A legfőbb jóról és rosszról

Eredeti cím: De finibus bonorum et malorum
Fordító: Vekerdi József
Borítóterv: Kissík Fényírdája
Borító: papírkötés
Oldalszám: 368 p.
ISBN: 978-963-662-071-4
Kiadás éve: 2007
Régi ár: 3500 Ft
Ár: 2800 Ft
:

Cicero, a nagy római szónok, nemcsak mint államférfiú, nemcsak mint az ékesszólás felülmúlhatatlan mestere és a retorika tudományágának hivatott művelője szerzett magának és hazájának hervadhatatlan érdemeket, hanem még az a dicsőség is őt illeti meg, hogy a tudományos műveltség legszebb virágát, a filozófiát Rómában meghonosította. Kétségtelen, hogy ez a mű Cicero reánk maradt filozófiai munkái közt a legjelentékenyebb és leggondosabb, mert az ókori etika három nagy rendszerét teljes egészében és híven ismerteti. Jelentőségét ránk nézve nagyban emeli továbbá az is, hogy az epikureizmusra, a sztoicizmusra és az Antiokhosz-féle rendszerre vonatkozó eredeti, görög irodalom nagyobbrészt csak töredékesen maradt reánk, és e háromféle erkölcstannak ilyetén összefoglalását semmi más ókori munkában nem találjuk meg. A könyv tehát mint tudományos forrás is rendkívül becses, arra pedig, hogy bevezetésül szolgáljon a régi etika tanulmányába, a lehető legalkalmasabb.