Close
Hírlevél
Email:

Kép Andreas Laun - Keresztény ember a modern világban

Andreas Laun - Keresztény ember a modern világban

Szerző: Andreas Laun
Borító: papírkötés
Oldalszám: 211 p.
ISBN: 978-963-662-694-5
Kiadás éve: 2014
Régi ár: 3500 Ft
Ár: 2800 Ft
:

"Istenrôl beszélek neked ebben a könyvben, kedves Olvasó. Szeretném bemutatni, hogy mi, keresztények, kiben hiszünk, hogyan képzeljük el Ôt, és hogyan éljük meg a Vele való kapcsolatunkat."

"Ebben a könyvben elsôsorban Istenrôl van szó. De nemcsak Róla, hanem rólunk, emberekrôl is: hogy milyen az Istennel való kapcsolatunk, milyen az életünk, és mi az élet valódi célja. Ebben a könyvben az Istent és az embert érintô igazságról lesz szó; ideológiákról, igazságról és tévedésrôl."

"Szeretném leszögezni: nem az a cél, hogy a válaszok megfeleljenek vágyainknak, hanem hogy eljussunk az igazsághoz, még ha idônként homályba burkolózik is, vagy ha tiltakozást vált is ki belôlünk. És mivel az igazságot keressük, bátorságra és becsületességre van szükségünk: a kellemetlen igazságokat sem szabad elfojtanunk, nem szabad áligazságokat kitalálnunk, semmit sem szabad kihagynunk."

Dr. Andreas Laun salzburgi segédpüspök