Close
Hírlevél
Email:

Kép Szalay Károly: Szent Jeromos éjszakája

Szalay Károly: Szent Jeromos éjszakája

spirituális pikareszk regény
Borítóterv: Őri Kiss István
Borító: papírkötés
Oldalszám: 424 p.
ISBN: 978 963 662 717 1
Kiadás éve: 2014
Régi ár: 3400 Ft
Ár: 2720 Ft
:
Szalay Károly
Az a nyolcvan-száz esztendő, amelyben a regény cselekménye pörög az európai történelem és végső soron az emberiség történelmének is legizgalmasabb korszakai közé tartozik. A hatalmas Római Birodalom ez idő alatt omlik össze és ezzel párhuzamosan válik a kereszténység világvallássá, és világtörténelmet máig meghatározó mozgalommá izmosul, amely eseménysorban Hieronymus-Jeromosnak hatalmas szerepet szánt a Teremtő. A Pannónia és Dalmácia határvidékéről elszármazott esendő, teste hitványságával küzködő de hatalmas lélek élete a vallásos hit, a filozófia és a hús-vér ember külvilággal, ellenségeivel és önmagával küzdő kalandregénye. 
Az író a korszakot, a negyedik századot ábrázolja a maga ellentmondásaiban, s főszereplőjét, aki kora fizikai valóságánek és lelki-szellemi világának hű kifejezője, Szent Jeromost, vagyis Hieronymust, aki a kereszténység szellemi megalapozójaként megalkotta a Vulgátát, a Szentírást, az önmegtartóztató remeteség és szűzesség híve, és teste erotikus és gasztronómiai élvezeteinek a rabja. Csodálattal és hittel azonosul az Ó- és Újszövetséggel, de rajongója a klasszikus pogány íróknak és a filozófusoknak. Rajong Rómáért és a mindenek fölötti fölsőbbrendű latin kultúráért, de szíriai barlangokban remetéskedik, és Krisztus születése barlangja közelében Betlehemben éli le életét.
A regény műfaji meghatározása, alcíme is jelzi, hogy elképesztő ellentmondásokból épül föl. "Spirituális pikareszk regény". A rusztikus, való világtól független, szellemi, lelki, transzcendens, földöntúli, természetfölötti jelenségek ütköznek szikrázó feszültségeket csiholva az ókori és 16. századi kópéregény vaskos, kalandos, fülledten erotikus motívumaival. Nem öncélúan.