Close
Hírlevél
Email:

Kép Horváth Imre: A János-evangélium képteológiája

Horváth Imre: A János-evangélium képteológiája

mint a balthasari krisztológia alapja
Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak
Borítóterv: Őri Kiss István
Borító: papírkötés
Oldalszám: 302 p.
ISBN: 978 963 662 737 9
Kiadás éve: 2015
Régi ár: 3100 Ft
Ár: 2480 Ft
:

Horváth Imre 

A János-evangélium krisztológiai tanítását erőteljes képi világot reprezentáló szövegrészek rögzítik. A jánosi képi beszédformák elemző bemutatása az irodalom-elméleti kiindulópontok mel­lett krisztológiai, megváltás- illetve szentháromságtani kérdések meg­közelítésének kísérletévé válhat, és a nyelvi formulákban rögzíthető tanúságtétel teológiai problematikájára irányítja figyelmünket.

E könyv a keresztre feszítés drámáját megjelenítő szövegegységben rej­tőző jellegzetes jánosi képek elemzésére vállalkozik. A narratológiai— exegetikai kiindulópontú értelmezés célja, hogy a keresztáldozat esemé­nyében meghatározó szerepet játszó motívumok megközelítése olyan módszertani alapelvek rögzítését eredményezze, melyek a negyedik evangélium kép teológiájának elemzése során a szerző képi világának ál­talános leírásához megfelelő alapokat biztosítanak. A szövegértelmezés így a jánosi képi formák szisztematikus áttekintését oly módon kísérli meg, hogy az evangélium kereszt-teológiájának motívumaiból kiindulva utal a teljes szövegben érzékelhető tudatos képalkotási eljárásokra.

A könyvben tükröződő szövegvizsgálat alapvető tapasztalata emellett, hogy az evangéliumi elbeszélés képi világa a Hans Urs von Balthasar által képviselt kereszt-teológia alapjaként szemlélhető.

A Balthasar által képviselt teológiai szemléletmód és a János-evangélium szövegében kibontakozó képteológia összefüggéseinek megközelítése az első magyar nyelvű kísérlet a textus irodalomelméleti, narratológiai il­letve teológiai vizsgálata terén.

A János-evangélium szövegében rejtőző Krisztus-ikon felismerésére irá­nyuló felhívás [“Jöjj, nézd! (“Lásd meg!”) Jn 1,46] hozzájárulhat ahhoz, hogy a szemlélődő olvasó a képek krisztológiájának tanújává válhasson.

A szerző a PTE BTK tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe a dramatikus és narratív teológia, a János-evangélium metaforikus nyelvé­nek vizsgálata, illetve Hans Urs von Balthasar krisztológiája. Publikációs, fordítói, szerkesztői tevékenységét egy monográfia (A Biblia — Talentum műelemzések), két szerkesztett tanulmánykötet (Narratív teológia, Képteo­lógia), magyar és angol nyelvű tanulmányok, szakfordítások tükrözik.