Close
Hírlevél
Email:

Kép Szalay Mátyás: Bevezetés a hivatás filozófiájába

Szalay Mátyás: Bevezetés a hivatás filozófiájába

Borítóterv: Őri Kiss István
Borító: papírkötés
Oldalszám: 185 p.
ISBN: 978 963 662 741 6
Kiadás éve: 2015
Régi ár: 2700 Ft
Ár: 2160 Ft
:

Szalay Mátyás munkája a magyar filozófiai élet egyik ígéretes kezdeményezése. A bevezetés a hivatás filozófiájába a realista fenomenológia tradíciójába illeszkedik, amelynek kortárs mestere, Josef Seifert osztrák filozófus sokakat indított el az elhivatott gondolkodás útján.

Ez a hagyomány talán újnak tűnik idehaza. Ha azonban alaposabban megvizsgáljuk elődeink munkáját, azt találjuk, hogy a realista fenomenológiához közelállónak minősíthető irányzatok már a 20. század első felében is jelen voltak idehaza, különösen báró Pauler Ákos és báró Brandenstein Béla munkásságában.

Miként a szerző összefoglalóan kimondja: A hivatás filozófiája egyben a filozófia hivatása is. A filozófia művelése nem egyszerűen szakma, hanem hivatás; s a hivatáshoz elhivatottság szükséges, az élet egészének odaáldozása a gondolkodás feladatának.

Idehaza kevesen gondolnak ekként a filozófia művelésére; sokak számára merő szakma, néhányak számára talán kedvtelés. Természetes, hogy aki csak elmerül a filozófia gyakorlásában, meglátja annak belső szépségét s talán korszakformáló jelentőségét is. Mégis nagy a különbség akár egy efféle felismerés és a gondolkodásnak, mint hivatásnak a felfogása között. Ez utóbbi ugyanis, miként Szalay Mátyás részletesen kifejti, végső soron elhívás, amiben nemcsak a hivatott, hanem a hívó is megjelenik. A gondolkodás lényegében a vallásból fakad és a vallásra irányul, ezért Szalay Mátyás számára nem választható el az istenkérdés vizsgálatától. Itt leljük meg a hívó és a hívott keretét s ebben jut érvényére a hívó különös jelentősége.

Nem lehetnek illúzióink arra nézve, hogy a mai magyar szellemi életben ez a könyv minő fogadtatásra lel. A két évtizeddel ezelőtt megszületett remény, amely egy új szellemi miliő, egy tárgyszerű és elfogulatlan, morálisan felemelő és rendezett világ kialakítására vonatkozott, ma foszladozik. Minthogy azonban nem ez az első időszak, amikor nem az elvárható jó látszik felülkerekedni, soha nem szabad letennünk a szellem feladatainak képviseletéről.

Mezei Balázs Markain Intézet, 2015. március