Close
Hírlevél
Email:

Kép D. Nagy Imre - Vendégségben

D. Nagy Imre - Vendégségben

Szerző: D. Nagy Imre
Borító: kartonált
Oldalszám: 242 p.
ISBN: 978-963-662-845-1
Kiadás éve: 2016
Régi ár: 2900 Ft
Ár: 2320 Ft
:

„Olvasgatva D. Nagy Imre írásait, három szó fogant meg bennem: utazás, rácsodálkozás és hálaadás. Mindegyik szó mögött az írásokból fakadó benyomások és személyes kapcsolatunk sok-sok tapasztalata húzódik meg. (...)

Meggyőződésem, hogy e gyűjteményes kötet akkor éri el célját, ha nem csupán az írót, magunkat vagy másokat látjuk meg az írásokban. Fedezzük fel a vendéglátót is, aki gazdaggá tud mindannyiónkat tenni!

Köszönöm, köszönjük, Imre, Imre, az őszinte kitárulkozást és a meghívót e nagyszerű vendégségbe!”

Papp János lelkipásztor,

a Magyarországi Baptista Egyház elnöke

„Az volna a természetes, hogy ne legyen semmi — a világ sem. Ha azonban létezik valami — akár csak egyetlen porszem is —, ez máris olyan kérdéseket vet fel, amelyekre válaszolni kell. Ezek az úgyne­vezett végső kérdések, amelyek igen egyszerűek: mi a világ, ki vagyok én, s mi a helyem ebben a világban, ebben a viszonyrendszerben? Nagy Imre ebben a kötetben ehhez az egyszerűséghez tér fel - és helyénvaló ez a fogalmazás. Hiszen a művészet helyesen és egyedül elfogadhatóan feltekint - ne féljünk a kizárólagos megfogalmazástól abban a korban, amikor minden érték viszonylagossá tételét hajszolja az ember önmegváltó tébolyában. (...)

Esszék és portrék sorakoznak— ismert, közösen ismert közelmúlt­beli művész-személyeké, akiknek hiánya írásra késztette Nagy Imrét. S úgynevezett egyszerű embereké (ilyen persze nincs), s az ő sorsuk, cselekedeteik segítségével megint csak az igazság felé irányítja figyelmünket.”

Elmer István

JózsefAttila-díjas író, újságíró, az Új Ember munkatársa