Close
Hírlevél
Email:

Kép P. Gábor Mózes -  Orosznak lenni - Nyitás keletre

P. Gábor Mózes - Orosznak lenni - Nyitás keletre

Alcím: Nyitás keletre
Oldalszám:208 p.
Borító: papírkötés
Szerzői Kiadás
Kiadás éve: 2016
Régi ár: 3000 Ft
Ár: 2500 Ft
:

Ez az orosz Keletről szóló vallomás több fázisban, sokáig íródott. A közben eltelt évtizedek igazolták, hogy a szovjet korszak és a rákövetkező kétértelmű orosz modernizálódás itt leírt eseményei lényegileg nem vesztették el aktualitásukat, sőt ma is kulcsot adhatnak a múltat és jövőt fürkészők kezébe. A politikai-gazdasági "keleti nyitás" szempontjából érdemes tanulmányozni az orosz vallási, kulturális, történelmi és gyakorlati ideálok konfliktusát az "engedetlen" napi valósággal azoknak, akik új lehetőségeket, nagy természeti tartalékokat és szellemi alternatívákat keresnek a világ legnagyobb országában. A legtudományosabb szellemi, gazdasági, irodalmi stb. tájékoztatás sem tudja kimeríteni és megválaszolni az orosz identitás, vitalitás és az időnkénti kudarcok legfontosabb rejtélyeit, de az állandó változások mögött jobban megsejthetők a személyes kapcsolatok bőségében azok az állandó lelki-erkölcsi jellegzetességek, amelyekre itt összefoglaló kísérletet teszek. Nélküle a tágabb európai identitás lényege sem érthető meg. Kritikus korunkban senki sem láthatja magát tisztán orosz vonatkozások kihagyásával, nem mondhatja magát kultúrembernek sem a legnagyobb klasszikus gondolkodók ismerete nélkül.
A naplószerű vázlatot néhány háttértanulmány egészíti ki, hogy az olvasó beleélhesse magát a mai orosz egyház, kultúra és társadalom főbb történéseibe. Ennél rövidebb és hitelesebb bevezetőt az orosz életet meghatározó szellemi hagyományok zárt és könnyen félreérthető szférájába aligha tesz lehetővé a pravoszlávia és az orosz múlt bonyolult, szerves egysége. Aki belülről, ösztönösen éli át, az ritkán vagy egyáltalán nem beszél róla. Az orosz irodalom mesterművei természetesen megsejtetik a kimondhatatlan lényeget, de számtalan személyes kapcsolat, történelmi emlék s különleges sors mozaikkockájából jobban összeállhat az a kép, amelynél többet nehéz lenne nyújtani egy nagy nép nagy lelki értékeiről és nem kisebb gondjairól.
Az orosz értelmiségnek mindig kiemelkedő szerepe volt a nemzet küldetésének és jövőjének alakításában. A világ jelenlegi válságára azonban aligha adhat választ a három hagyományos stratégiai alternatíva (nyugati orientáció, ázsiai együttműködés és további expanzió, szlávofil konzervativizmus). Az oroszoknak tágabb történelmi összefüggésekben kell leszámolniuk az egyoldalú múltbeli illúziókkal (bizánci teokrácia, moszkvai messianizmus, Nagy Péter nyugatosító reformjai, bolsevik diktatúra) ahhoz, hogy új, kreatív jövőt alapozzanak meg maguknak. Talán segíthet ez az írás abban, hogy hatalmas hazájuk elkerülje és megoldja jelenlegi népesedési, gazdasági és morális gondjait, majd újra megtalálja helyét és sajátos szerepét a világ alakításában.
Az átlagos európai olvasót bizonyára zavarba ejti az orosz lelkület, kultúra és történelem számos ellentmondása. Nem várható tőle, hogy eligazodjék az ideális hitek és sivár, kényszerű megvalósításuk ütközésében, ezért csak kevesen merészkednek saját erőből az orosz rejtélyek labirintusába. Ez a könyv azoknak mondhat a legtöbbet, akik érzik a keresztény Kelet, és ezen belül az orosz pravoszlávia ikonos, hagymakupolás varázsát a mai realitások mögött, de eddig nem találtak maguknak hiteles vezetőt az időben, térben és lélekben nagy távolságokat átfogó zarándoklatra. De haszonnal forgathatják mindazok a vallási-nemzeti kisebbségiek is, akik ortodox többségű országokban tisztábban, elfogulatlanul akarják látni a keleti kereszténység mentális stabilitását, értékrendi különbségeit. Az Amerikából gerjesztett oroszellenesség soha nem hatott rám, mert csak jóindulattal, szeretettel tudok az orosz barátaimra gondolni. És azt se felejtsük el, hogy nélkülük Hitler befejezhette volna Európában a holokausztot (Endlösung). /P. Gábor Mózes/

Az ügyfelek akik megvásárolták ezt a terméket, ugyanakkor megvásárolták