Close
Hírlevél
Email:

Kép Baán Izsák: Az atyák életszabályai

Baán Izsák: Az atyák életszabályai

Korai latin szerzetesi regulák
Catena Monográfiák 21.kötet
Sorozatszerkesztő: Heidl György és Somos Róbert
Borítóterv: Őri Kiss István
Méret: A/5, 124 oldal
Kartonált
ISBN: 978-963-514-077-0
Kiadás éve: 2020
Régi ár: 2800 Ft
Ár: 2240 Ft
:

A szerzetesség az egyházban a prófétai hagyomány folytatója,
a Lélektől ihletett, karizmatikus életforma. A Szentlélek hívta
életre, és nem szűnik meg alakítani, megújítani, koronként és tájanként
újra életre hívni.
A szerzetesi karizma szabadságát épp az életszabályok keretei őrzik és garantálják.
A nyugati szerzetességet kezdettől fogva inspiráló Kelet, Egyiptom,
Palesztina és Szíria sokszínű szerzetesi világa ezekre a keretekre
úgy tekintett, mint az életet segítő, eligazító tanácsokra.
A korai szerzetesség keleti kolostorainak szabálygyűjteményeiben legtöbbször különböző
szerzetesatyák bölcs tanításait találjuk, s a legritkább esetben vált az
életszabályokból jogi karakterrel bíró törvény vagy szabályrendszer.
A Szent Benedek korát megelőző időből ránk maradt nyugati
szerzetesi regulák éppen ebbe a folyamatba engednek bepillantást.
A kezdeti, szerzetesi zsinatra emlékeztető gyűlésen megfogalmazott
rendelkezésekből és spirituális buzdításokból az időben előre
haladva egyre karakteresebb jogi szövegek születtek: olyan szabálykönyv,
amelyet a belépőnek fel kell olvasni, amelyet a szerzeteseknek
ismerniük kell, amely leírja a közösségben a hatalomgyakorlás
módját, az imádság és a munka rendjét, a vendégek és szerzetesnövendékek
befogadásának eljárásmódját és a vétségekért kiszabott
büntetések fajtáit is. Jól látható módon az élet alakítja a szabályokat
és a szabályok az életet.