Close
Hírlevél
Email:

Kép Győrffy Sarolta - Találkozások Pityuval

Győrffy Sarolta - Találkozások Pityuval

Alcím:(egy tanárnő könyve)
Oldalszám: 252 p.
Borító: Fr/5
ISBN: 978-963-948-498-9
Kiadás éve: 2006
Régi ár: 2200 Ft
Ár: 1760 Ft
:

A szer­ző magyar-német sza­kos ta­nár, aki meg­oszt­ja ve­lünk több év­ti­ze­des tanári munkájának örö­meit és nehézségeit. Szűkebb hazájáról, Tarjánról és Nógrádról ad helytörténeti szem­pontból is érdekes leí­rásokat. Emléket állí­t egyik felme­nőjének, Györffy Endrének, aki a 1848-49-es szabadság­ harc hő­si halottja volt és Édesapjának, Györffy Dezsőnek, aki ta­nári munkája mel­lett a Káli-me­dence geomorfológiai feltérképezésében jeleskedett.

Termék címkék