Close
Hírlevél
Email:

Kép Szmodis Jenő - A jog realitása

Szmodis Jenő - A jog realitása

Alcím: Az etruszk vallástól a posztmodern jogelméletig
Borítóterv: Kissík Grafikai Stúdió
Oldalszám: 307 p.
Borító: papírkötés
ISBN: 978-963-751-048-9
Kiadás éve: 2005
Régi ár: 2600 Ft
Ár: 2080 Ft
:

A jog realitása - Az etruszk vallástól a posztmodern jogelméletekig

2006. március 28. Dr. Szmodis Jenõ

Ami az ókori római jogrend szellemtörténeti hátterét illeti, úgy látom, hogy Szmodis Jenõ jelentõs új felismerésekkel gazdagítja a kutatást. Véleménye szerint t.i. a római jog a szabályokra, elõírásokra kínos gonddal ügyelõ etruszk vallásosságból magyarázandó: egyedülállósága - szemben a közel-keleti, isteni kinyilatkoztatáson alapuló jogrendszerekkel, és szemben a végsõ elemzésben szintén isteni kinyilatkoztatáson alapuló uralkodói rendelkezésekkel - éppen ebben ragadható meg. E fõtétel a további kutatások során bizonyára finomítható vagy éppen finomítandó, de meggyõzõdésem szerint aligha cáfolható, s összhangban áll az utóbbi évtizedek kutatási eredményeivel, melyek a római kultúrában az etruszk összetevõnek egyre nagyobb jelentõséget tulajdonítanak. Ezért nagyon kívánatosnak tartanám, hogy a könyv termékeny eszmecserét indítson el.

Ritoók Zsigmond