Close
Hírlevél
Email:

Kép Mészáros István - Mindszenty - Egy "kultusz" a XXI. században

Mészáros István - Mindszenty - Egy "kultusz" a XXI. században

Oldalszám: 464 p.
Borító: kartonált
ISBN: 978-963-751-043-4
Kiadás éve: 2005
Régi ár: 3800 Ft
Ár: 3040 Ft
:

A Mindszenty-tisztelet története 1975-2005.A szerző összegyűjtötte e harminc év Mindszenty-tiszteletét kifejező tények dokumentumait: ismertetést nyújt a mariazelli 1975-1991 közötti időszakról, majd pedig teljes részletességgel az azóta eltelt, 1991-2005 közötti másfél évtizedről. Az a kultusz, amelyről Mindszenty bíborossal kapcsolatban beszélünk, "alulról" indult, a magyar társadalom különféle csoportjaiból, az "egyszerű nép"-ből éppen úgy, mint a világi és egyházi értelmiség köreiből, teljesen spontán módon, nem felsőbb hivatalos szervektől kezdeményezve, azok által megszervezve és fenntartva. Ez még a bíboros nyilvános, majd rabságba rejtett életében elkezdődött, és felfokozva - ugyancsak a társadalom széles köreiben - tovább folytatódott 1975-ben bekövetkezett halála után. Ez ma is tart, átlépve a XXI. századba. E nagy erővel és széles körben érvényesülő Mindszenty-tisztelet az 1990-es évek elejétől cselekvésre ösztönözte a hivatalos egyházi szerveket is. A Mindszenty-kultusz erejét azonban változatlanul az alulról jövő spontaneitás, az őszinte bensőségesség, az egyház és a haza iránti tevékeny hűség tömegekben élő tudatossága adja - Mindszenty bíboros ösztönző példája nyomán -, magával ragadva másként gondolkodókat is. A tények, dokumentumok mögött a legújabbkori magyar történelem egyik sajátos szellemtörténeti, valláslélektan, tömegpszichológiai szálát ismerheti meg e kötetből az Olvasó.