Close
Hírlevél
Email:

Kép Clarvauxi Szent Bernát - A megfontolásról

Clarvauxi Szent Bernát - A megfontolásról

Alcím: De consideratione
Fordító: Szegedi János
Borítóterv: Kissík Fényirdája
Oldalszám: 208 p.
Borító: papírkötés
ISBN: 978 963 7510 605
Kiadás éve: 2002
Régi ár: 2300 Ft
Ár: 1840 Ft
:

Afféle „pápa tükörként” írta meg III. Jenő pápának ezt a könyvét Szent Bernát. A későbbiek során több pápa is így tekintett Bernát írására. Ugyanakkor tudatosan nem csupán neki írta ezeket a leveleket: „Az iménti szavakat hozzád írtam ugyan, de persze nem temiattad; hiszen amit neked írok, az másnak is hasznára válhat.” – írja.

Józan, és a modern mentálhigiéné és pasztorál-pszichológia fölismeréseivel teljesen összhangban lévő tanítást ad Szent Bernát a belső béke és harmónia megőrzéséhez. Kiemeli az önismeret szükségességét, ami nélkül semmilyen bölcsesség sem létezhet. Éppen ezért ez a mű valójában minden segítő foglalkozást űzőnek, de egyáltalán minden kereszténynek is szól. Szt. Bernát így fogalmazza meg írása célját:
„E könyv célja is az, hogy keressük Őt, akit még mindig nem találtunk meg eléggé, mert keresni sohasem lehet elég.”
Gyanítom azonban, hogy amikor imádkozunk, inkább rátalálunk, mint ha értekezéseket írogatunk róla. Érjen hát véget e könyv, de sohase legyen vége a keresésnek.”

A könyv címzettjét, III. Jenőt boldoggá avatták, amivel nem a szerzetest, hanem a pápát ismerte el az Egyház. Bernát írása tehát beteljesedett címzettjében. S mivel a tanító mindig a tanítványaiban dicsőül meg, azt mondhatjuk, hogy ez a könyv egyike azon keveseknek, amely nem íródott hiába.

Dr. Hankovszky Béla