Close
Hírlevél
Email:

Kép Szerb Antal emlékezete

Szerb Antal emlékezete

Alcím: Akitől ellopták az időt
Szerkesztő: Wágner Tibor
Borító: papírkötés
Oldalszám: 467 p.
ISBN: 978-963-940-671-1
kiadás éve: 2002
Régi ár: 3800 Ft
Ár: 3040 Ft
:

"Ma is csak nyugtalanul és fájdalommal tudom leírni a nevét. Szerb Antal. ...Wágner Tiboré az érdem - akárminő paradoxon, leírom - életre keltette a halhatatlant. Emberközelbe hozta, asztalunkhoz ültette, hogy beszélgessünk vele, hallgassuk őt. Képek sorjáznak előttünk ifjúkoráról, barátairól, tanári munkájáról, az irodalomtörténészről, az íróról s a talán legnagyobb és legműveltebb magyar olvasóról." Új Ember, 1996. november 24. "Régóta tartozott már a magyar szellemi élet és irodalomtudomány ezzel a Wágner Tibor által szerkesztett Szerb Antal emlékkönyvvel. Visszaemlékezések, feljegyzések, kritikák, novellarészletek, levelek, interjúk idézik fel az irodalomtörténész és szépíró emberi és tudósi alakját, kivételes szellemiségét" Rádió-Tv Újság (Erős Zoltán) "Több mint húsz évvel Poszter György 1973-ban megjelent alapvető monográfiája után újra itt az alkalom, hogy az irodalomtudomány, a kritikatörténet mérlegére tegye Szerb Antal életművét. Az önnálló kötetben eddig kiadatlan, kisebb írásokat összegyűjtő "A trubadúr szerelme" címet viselő kötet, de még inkább az "Akitől ellopták az időt" című emlékkönyv lehetőséget kínál arra, hogy az utókor újra végiggondolja Szerb Antal életművének problémáit, vitás kérdéseit...A Wágner Tibor által szerkesztett emlékkötet számtalan adalékot tartalmaz Szerb Antal korának alaposabb tudománytörténeti, tudományszociológiai megismeréséhez... A kötet nélkülözhetetlen olvasmány minden, a két háború közötti korszak tudománytörténete és eszmetörténete iránt érdeklődő kutató, tanár és irodalombarát számára..." Jelenkor, 1998. április