Close
Hírlevél
Email:

Kép Pokol Béla : Alkotmánybíráskodás

Pokol Béla : Alkotmánybíráskodás

Alcím: Szociológiai, politológiai és jogelméleti megközelítésekben
Borítóterv: Kissík
Borító: papírkötés
Oldalszám: 228 p.
ISBN: 978 963 662 677 8
Kiadás éve: 2014
Régi ár: 3200 Ft
Ár: 2560 Ft
:

Pokol Béla 

Hivatalban lévő alkotmánybíróként és kutatóként írtam a könyvben található elemzéseket. Az Alaptörvény hatályba lépése óta már ezer felett jár a döntések száma, melyekben értelmeztük az absztrakt alaptörvényi rendelkezéseket. Az ezekben rejlő értelmezési formulák, illetve az eközben lezajlott viták összegző jellegű felmutatása élőbbé teheti a szélesebb jogászság és a szellemi körök felé is az Alaptörvény jogrendszerben betöltött szerepét.

Belülről szemlélve az alkotmánybíráskodás folyamatát, ennek strukturális problémái is jobban felbukkannak, és ezek nyilvánosság előtti elemzése az alkotmánybírói döntés szociológiáját is a tudományos vizsgálódások és viták tárgyává teheti a jövőben.

Meggyőződésem, hogy csak nyerhet azzal a hazai alkotmánybíráskodás, ha szakítva az eddigi titkolózó jelleggel a nyilvános tudományos kutatás is hozzájut azokhoz az információkhoz, melyek az alkotmánybíráskodás belső, strukturális kérdésit érintik, és melyek az eddigiekben nem jelentek meg a nyilvánosság előtt.

Hogy történelmi analógiára hivatkozzam, a római jog felett diszponáló, zárt pontifexi testület Flavius tabutörő, nyilvánosságra hozó tette nélkül soha nem alakíthatta volna ki azt a fejlett jogi technikát, amit azóta is csodálunk a római jogban.

Ráadásul, a tudományos kutatás ma már szabad, és semmi nem korlátozza az alkotmánybírákat abban, hogy saját működésüket is megvizsgálják.